Categories
Prefects Guild

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය 2022/23 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය සදහා තේරී පත්වූ ශිෂ්‍යන් හට ශිෂ්‍ය නායක ලාංඡන පැළදවීමේ උත්සවය

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය 2022/23 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය සදහා තේරී පත්වූ ශිෂ්‍යන් හට ශිෂ්‍ය නායක ලාංඡන පැළදවීමේ උත්සවය විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදී ශිෂ්‍යෙකු වන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ගෘප් කපිතාන් සුබාෂ් ජයතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ප්‍රමුදිත වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ හා කණිෂ්ඨ ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2022 දෙසැම්බර් මස 30වන අඟහරුවාදා දින විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන රංග ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.මේ සදහා විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරුබවතුන් කිහිප දෙනෙකු, 2021/22 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් හා 2022/23 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය සදහා තේරී පත්වූ ශිෂ්‍යන්ගේ දෙමාපියන්ද සහභාගී විය.

Categories
Prefects Guild

“ENDEAVOURING INTEGRITY TOWARDS SUPERIORITY” Thurstan College Prefects’ Guild for the years 2022/23

Categories
History Prefects Guild

Past Head Prefects

1950
Shobas Chawila

1951
J. K. Madanayake

1952
J. K. Madanayake

1953
M. D. D. Peiris

1954
M. D. D. Peiris

1955
M. D. D. Peiris

1956
A. S. Gunatilleke

1957
A. S. Gunatilleke

1958
D. N. D. Gunasekara

1959
Ian Dias Abeysinghe

1960
V. Rajayogeswaran

1961
Wajira Wijayaratna
W. W. Dahanayake

1962
S. Jayatilaka

1963
S. Jayatilaka

1964
K. Vimal Ratnayaka

1965
Jayaraj Perera
Ayal Jayatilaka

1966
M. D. Paranavitane

1967
Ranjith Gulawita

1968
M. R. U. Bandaratilleke

1969
J. C. Dias
S. Abeygoonasekara
L. A. Benjamin

1970
Thilakasiri Ranasinghe

1971
S. Wickramasekara

1972
Dilip Withange

1973
S. L. C. Perera
Asoka De Silva

1974
Anura Hegoda

1975
S. U. Lanka Prasad

1976
K. S. Palitha Dalpatadu
Tissa Wickramanyaka

1977
Jayantha Guruge

1978
Jayantha Perera

1979
M. A. S. Perera

1980
Mahinda Samarasinghe

1981
Ranjan Welgama
Palitha Rajapakse

1982
Shirosha Gunatillke
Dushantha Gunatilleke

1983
Jayantha Fernando

1984
Jayantha Fernando
Chandima Jayaweera

1985
K. V. S. Perera
Viraj Wickramaratna

1986
Dharshan Pushpakumara

1987
Hemarath Desai

1988
Dharshana Kaluthanthi

1989
Sarath Karunaratna

1990
Sri Kantha Gunasekara

1991
Malika Gunasekara

1992
L. L. Chamil Dayajeeva

1993
Suranga Kulawickrama

1994
Himal Harendra

1995
Dinesh Gunasekara

1996
H. Meetiyamulla Arachchi

1997
R. A. U. Thanuja Ratnayake

1998
Malaka Paranavitane

1999
C. Oshan Herath

2000
C. Kelum Keerthichandra

2001
Iresh Perera

2002
C. Anuradha Dayaratne

2003
Dileepa Paranavitane

2004
Asela Fernando

2005
Osanda Sarathchandra

2006
Kasun Hemantha Fernando

2007
Dileepa Kaushal Hennayaka

2008
Namal Fernando

2009
Maneesh Kalansooriya

2010
Madawa Jayasinghe

2011
Mayukha Thisun Abeyratne

Very First time in Thurstan History

Paranavitane Family

Priya Paranavitane
Father (1966)

Malaka Paranavitane
1st Son (1998)

Dileepa Paranavitane
2nd Son (2003)

Categories
Prefects Guild

Prefects “Group Photos”


PREFECTS GUILD 2011 (CLICK TO ENLARGE)
 
Master in Charge     : Rev. Sooriyagoda Siridhamma Thero
(Asst. Principal)
 
2011 Prefect Guild
 
Head Prefect  : Mayukha Thisun Abeyrathne
Deputy Head Prefect : M. K. T. Madushanka Weerasekara
    Navindu Thisara Dillimuni
 
Senior Prefects
 
Sandaka Cabral / Lakshan Siriwarden /Kalindu Kottearachchi /Heshitha Vihanga / Janith Jayawardena /Dinidu Dayan / Manujaya Jayawardena / Kusal Kanishka / Wageesha Kulathunga / Darshana Shehan / Kasun Vimukthi /Sajeewa Salgado /Kasun Chamara / Hashan Bhagya / Shan Senanayake /Puvin Rathnayake /Ashan Madushanka / Ashan Wanigarathne / Sanoj Danushka / Malindu Madhubashana / Heshan chamuka / Gayan Lasantha / Lakshan De Zoysa / Nuwan Eranga / Lakshan Fernando /Hasasara Madurasinghe / Umentha Kottewaththa / Thimira Jayasekara / Sachin Athukorala / Tharindu Kelum / Nisala Madushanka /Chanuka Priyashan /Tharith Senanayake
 
_____________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
2004 Prefects Guild
 
 
Teacher in Charge  : I. W. Kapila Pradeep
Head Prefect     : W.Asela Arush Fernando
 
 
Deputy Head Prefects
 
Charaka Ashanka Samarakoon.    
Shashika Rukshan Samarakoon.    
Sadun Saman Kumara                   
 
Senior Prefects
 
 
 
Anuska Dilshan Muthumala.
Dilan Gunarathna.
G. Purinda.
H. Dhanushka Dilshantha Perera.
Kusala Kumara Fernando.
Manoj Thilanka Nanayakkara.
Pabasara Maduranga.
Roshan Tharanga Balasooriya.
Susika G. Dissanayaka.
Thilina Sachintha  Masmulla.
Waruna Sampath Premarathna.
 
 
 
Junior Prefects
 
 
Ashan Nayanajith De Silva
A.W.C. Gotabaya Abegunasekara
B.A. Chathura Bamunusinghe.
B.R. Danushka Perera.
Dilan Lakshith Kathhriarachchi.
Dilan Nadeesha Wijesuriya.
Gimhan Kavushallya Mohotti.
G. Isuru Neranjan Karunarathna.
H.T. Tharaka Rasanga.
I.A.P.C. Samaraaena.
Ireshan Udayanga Premasara.
K.A.D. Dileep Niroshan Kumarapeli.
K.A. Thilina Lakmal.
Lasantha Jagathlal Thalapitigoda.
Lolitha Chandranath Garusinghe Archchi
L. Tharindu Lanka Prasad.
M.I. Imadh Marikkar.
M.N.T. Edirisuriya.
N.G. Amila Eranga.
N.M. Thilina Osanda Sarathchandra.
N.W.H.L.D. Nanayakkara.
Osanda Yasassri Gunarathna.
Prabath Chandima Yapa.
Shane Aravinda Dissanayaka.
Shehan Abisheka Perera.
 
 
 
Categories
Prefects Guild Thurstan College - Profile

Prefects Guild

Prefects Introduction

The Panel of Prefects concept was started with the beginning of College in 1950. The first Principal of the school Mr. Douglas Earle Allen Schokman who was a Kingswoodian who had taught at Trinity was keen that Thurstan too should have all the trappings that the Public Schools of that era practiced, a House system, Prefects system, Literary & other Cultural Societies, Sports, Cadets & Scout troop were formed. He ensured that the Panel of Prefects was chosen by the Staff & himself from the boys who were in the upper classes. Subhas Chawla had the honour of being the first Head Prefect at Thurstan.

The Prefects acts as the liaison between Principal, Staff and the rest of the student population. By virtue of being a Prefect, Leadership is entrusted on oneself. Those who have developed the leadership qualities while being a Prefect have become successful personnel in later life.

Up to about the 1980’s only 12 students from the Advance Level classes were chosen as Prefects by the Principal and the staff of the school. Invariably the Cricket & Rugby Captains & the Cadet Senior Sergeant were chosen as Prefects for the leadership qualities in their respective disciplines. These identified boys were looked upon with awe by the rest of the students. These were certainly coveted positions in the school. There was the Head Prefect, but there were no Deputies elected.

However with the advent of the Tuition craze to pass the intensively competitive Advance Level examination, some of the boys who were identified as Prefects refused to accept this coveted post. They did not want to indulge in any activities other than studies and the schools authorities were in a dilemma on how to choose the Panel of Prefects.

Thus the era of final year Advance Level students applying for Prefectship came into being in the later part of the 1980’s. Any Student in the final year Advance Level Class is eligible to apply. They have to sit an examination in which they are tested on history of Thurstan & the current General Knowledge. Those who are successful have to face an interview with the Principal & thus the Panel of Prefects is chosen. The Head Prefect and 3 Deputies are chosen from those who have sat the AL examination & who have been Prefects the previous year.

From the year 2003, in addition to the Head Prefect & 3 Deputies, 10 Senior Prefects were retained from those who served the previous year. This was a step taken to ease the burden of the Prefects who were sitting the Advance Level the first time. As at the beginning, the Prefects still continue to liaise with the students & the School Management in the day to day activities of the school. In addition they are called to undertake special projects for the school.