Categories
Commerce Society Societies

Commerce Society – Group photo

Categories
Commerce Society Societies

Commerce Society – Past Presidents

Past Presidents

2001 Prejesh Anshumal
2002 Sanjaya Bandara
2003 Sampath Premarathne
Categories
Commerce Society Societies

Commerce Society

Browse Commerce Society –Year 2003

Teachers in Charge :- Mr. Piyarathne Dahanayaka
Miss. Meraya Piyaseeli
Mrs. Daya Pathirana
Mrs. Irani Wanniarachchi

President  :- Waruna Sampath
Vice Presidents :- Danushka Dilshantha

Tharidu Lakmal

Sadun Karunarathne

Secretary    :- Shashika Rukshan
Asst. Secretary :- Janitha Anuradha
Treasurer :- Roshan Tharanga
Organizing Committee :-

Ravin Sampath

Jeewan Boteju

Oshan Viduranga