Science Society PDF Print

SCIENCE SOCIETY 2013/14

           office bearers

President     -:   Anjana Weerasinghe

Secretaries   -:  

Mihiran Mendis

Shashika Bandara

Treasurer     -:  

Bawantha Palihakkara
 

Vice president-:

Ishan Kaushalya

Main Organizer-:

Ashan kanishka
 
Editors             -:

Mahesh Samarasinghe

Nisith Thisaru

Chinthana Adisha

Eshana Gayantha

Class Organizers-:

Akila Sahan    (BIO)

Janith Randika (M1)

Nilesh Vindula (M2 )

Vinu Manuja    (M3 )