Commerce Society PDF Print

Browse Commerce Society -Year 2003

 

 
Teachers in Charge:-Mr. Piyarathne Dahanayaka
 Miss. Meraya Piyaseeli
 Mrs. Daya Pathirana
 Mrs. Irani Wanniarachchi
 
 
 
President :-Waruna Sampath
Vice Presidents:-Danushka Dilshantha

Tharidu Lakmal

Sadun Karunarathne

Secretary   :-Shashika Rukshan
Asst. Secretary:-Janitha Anuradha
Treasurer:-Roshan Tharanga
Organizing Committee:-

Ravin Sampath

Jeewan Boteju

Oshan Viduranga